Jak definiujemy inspekcję

Inspekcja (przegląd, inwentaryzacja, notatka, kontrola, audyt) polega na wykonaniu opisu istniejącego stanu oraz określeniu parametrów obiektu kontroli. W zależności od potrzeb inspekcja może dotyczyć budynku, nieruchomości, budowy, konstrukcji lub urządzeń, instalacji czy też robót wykończeniowych.

Inspekcja powinna być przeprowadzona na podstawie oględzin podczas którego może zostać wykonana również dokumentacja fotograficzna, rzut nieruchomości i notatki głosowe. Każdorazowo inspekcja wykonywana jest na podstawie Zzablonu inspekcji, który określa jej elementy.

Struktura inspekcji

Każda inspekcja składa się z:

  • Metryczki inspekcji - jedynym obowiązkowym polem jest nazwa inspekcji, pozostałe pola tj. Przedmiot inspekcji, Adres, Współrzędne geograficzne, zdjęcie są opcjonalne. Dodatkowo automatycznie jest zapisana Data i godzina rozpoczęcia inspekcji

  • Elementów inspekcji - Elementy kontrolne składają się z list kontrolnych. Do określania poszczególnych List kontrolnych masz do dyspozycji: pole tekstowe, listę wyboru jednokrotnego, listę wyboru wielokrotnego.

Strukturę i kolejność poszczególnych elementów kontrolnych i list kontrolnych definiujesz w wcześniej w Zakresie inspekcji.

WAŻNE: Inspekcja wykonywana zawsze na podstawie Zakresu inspekcji, z opcjonalnie przypisanym Obiektem inspekcji.

Czy ten artykuł był pomocny?