Przeprowadzanie nowej inspekcji

Przeprowadzenie inspekcji (kontroli, oględzin lub przeglądu) to opisywanie elementów kontrolnych zaznaczając odpowiednie pola wyboru, dodając zdjęcia i zaznaczając na nich miejsca usterek. Mając zdefiniowany zakres inspekcji (szablon) oraz opcjonalnie dodany obiekt inspekcji, szybko wykonasz inspekcję w terenie.

Rozpoczęcie nowej inspekcji

Po wpisaniu nazwy inspekcji, wybraniu zakresu inspekcji oraz opcjonalnie określeniu przedmiotu inspekcji, tworzysz nową inspekcję z pustymi polami do wypełnienia. Z dowolnym urządzeniem mobilnym możesz rozpocząć pracę w terenie.

Wypełnij zdefiniowane listy kontrolne zaznaczając odpowiednie pola wyboru bądź uzupełniając pola opisowe.

Notatka głosowa

Głosowe wprowadzanie tekstu jest szczególnie przydatne w momencie napotkania sytuacji lub elementu niezdefiniowanego wcześniej w Zakresie inspekcji. W każde pole opisowe możesz wpisywać notatki, dyktując je.

Rzut nieruchomosci

Z InspectMate wykonasz poglądowy, prezentujący rozkład i proporcje poszczególnych pomieszczeń.Gotowy plik .jpg dołącz do dokumentacji fotograficznej.

Dodawanie i edycja zdjęć

Za pomocą aplikacji mobilnej dodaj zdjęcia do każdego opisywanego Elementu. W prawym dolnym rogu kliknij ikonę aparatu Dodaj zdjęcie. Zdjęcia które zrobiłeś omyłkowo lub nieprawidłowo, usuń krzyżykiem.

Rysowanie na zdjęciach

Na zdjęciach lub planie nieruchomosci zaznacz miejsca usterek rysując dowolne kształty, strzałki lub dodając opisy.

Zapisywanie wyników inspekcji

Jeśli chcesz zapisać wyniki i dalej kontynuować inspekcję skorzystaj z klawisza “Zapisz zmiany”. Jeśli skończyłeś inspekcję kliknij “Zapisz i zakończ inspekcję” zostaniesz przeniesiony na listę inspekcji.

Eksport inspekcji

Wyniki inspekcji w prosty sposób przekonwertujesz na edytowalny dokument Word. Będzie on zawierał wszystkie opisy, zdjęcia oraz notatki. Jeśli chcesz udostępnić od razu wynik inspekcji klientowi skorzystaj z formatu PDF.

WAŻNE: Każda inspekcja posiada włączony Autozapis, dzięki temu możesz być pewny, że nie stracisz żadnych wprowadzonych danych.

Czy ten artykuł był pomocny?