Dla kogo jest InspectMate?

InspectMate to aplikacja dla inspektorów budowlanych, inżynierów, rzeczoznawców, zarządców i wszystkich przeprowadzających inspekcje, kontrole, przeglądy okresowe budynków, budów, instalacji i urządzeń.

Przykładowe zastosowania


  • Przeglądy okresowe

Jako inspektor budowlany wykonujący obowiązkowe kontrole stanu technicznego  budynków, instalacji i urządzeń z pewnością wykorzystasz gotowe wzory protokołów kontroli. Każdy szablon możesz dowolnie zmodyfikować lub stworzyć swój własny. Do protokołu dołącz rzut nieruchomości i dokumentację fotograficzną. 

  • Ocena stanu technicznego budynków i mieszkań

Jako inżynier budowlany wykorzystaj aplikację wykonując i oznaczając na zdjęciach i planie mieszkania miejsca usterek. Dodatkowo każde z nich dokładnie opisz dyktując notatki głosowe.

W podobny sposób możesz usprawnić procedurę odbioru technicznego mieszkania, a klientowi wyślesz gotowy raport w pdf-ie.

  • Wycena i oględziny nieruchomości

Nasza aplikacja ułatwi każdemu rzeczoznawcy sporządzenie protokołu z oględzin nieruchomości. Szybko wykonasz zdjęcia stanowiące załącznik do operatu szacunkowego. Definiując dla swojego klienta, jednolity szablon, oględziny wykonasz rzetelnie i szybko nie pomijając żadnego punktu. Inspekcję wyeksportujesz do formatu Microsoft Word dla dalszej łatwej obróbki.

  • Monitorowanie stanu nieruchomości

Jako właściciel lub zarządca zobowiązany przez Przepisy Prawa budowlanego do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego z pewnością wykorzystasz funkcję duplikowania inspekcji. Jeśli wykonujesz cykliczne przeglądy, wprowadź tylko niezbędne zmiany, zaktualizuj zdjęcia. Wszystkie poprzednie inspekcje przechowywuj w archiwum do wglądu. 

  • Zgłaszanie usterek

Jeśli pracujesz jako agent ubezpieczeniowy wykorzystaj naszą aplikację do dokumentowania i zgłaszania usterek, awarii lub uszkodzeń nieruchomości. Jeśli pracujesz w zespole, dostęp do aplikacji możesz przyznać również swoim współpracownikom.

Czy ten artykuł był pomocny?